1. Administratorem danych osobowych jest Konfeo Macuk, Łapiński sp. j., z siedzibą w Gdyni 81-465, ul. Lucjana Cylkowskiego 11A/15, NIP: 5862312651, REGON: 366015653 wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Nr KRS: 0000650991.

Telefon: +48 503 899 531
Adres e-mail: info@wetea.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • Rejestracji konta w serwisie
 • Prawidłowej realizacji umowy o świadczenie usług, w szczególności:
  • Wsparcia działalności placówek weterynaryjnych w zakresie funkcjonalności serwisu WETEA
  • Wysyłki poradnika użytkownika i wiadomości informacyjnych związanych z funkcjonowaniem systemu

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 • Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku rejestracji konta użytkownika
 • Akceptując Regulamin serwisu WETEA zawierasz umowę na realizację usług. W tym przypadku przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej umowy, której stroną jesteś lub do podjęcia działań przed zawarciem tej umowy

4. Podanie danych jest dobrowolne. Dane podajesz w celu prawidłowej realizacji umowy o dostarczenie usług oferowanych przez WETEA.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisów podatkowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 • Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła
 • Dane podane podczas rejestracji konta – do momentu jego usunięcia

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

 • Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem
 • Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: info@wetea.pl

7. W celu świadczenia usług o jak najwyższym standardzie, odbiorcami danych mogą być:

Podmioty obsługujące monitorowanie poprawności działania systemu:
SolarWinds Worldwide, LLC (Building 400, 7171 Southwest Parkway, Austin, TX 78735, USA)
Société par Actions Simplifiée (23 rue de clery, 75002 Paris, France)
Snyk Limited (Snyk Limited of 1 Mark Square, London EC2A 4EG, UK)

Podmioty obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail:
SendGrid, Inc. (1801 California Street, Denver, CO 80202, USA)
The Rocket Science Group, LLC; marka MailChimp (1526 DeKalb Ave NE, Atlanta, GA 30307, USA)

Podmioty obsługujące hosting serwerów:
salesforce.com, inc. (The Landmark @ One Market, Suite 300, San Francisco, California 94105)
Amazon Web Services, Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA)
DigitalOcean, LLC. (101 6th Ave, New York, NY, USA)

Podmioty monitorujące ruch internetowy:
Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)
Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA)
LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Pl, Grand Canal Dock, Dublin 2, Ireland)

oraz podmiot świadczący usługę prowadzenia księgowości.

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. W trosce o jak najwyższy standard i jakość oferowanych przez nas usług korzystamy z zewnętrznych podmiotów, również poza granicami EU/EOG.
Dane osobowe mogą zostać przekazane do USA, które Komisja Europejska zatwierdziła jako zapewniające odpowiednią ochronę na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016 r, tzw. Tarcza Prywatności UE-USA.