1. Administratorem danych osobowych jest Konfeo Macuk, Łapiński sp. j., z siedzibą w Gdyni 81-465, ul. Lucjana Cylkowskiego 11A/15, NIP: 5862312651, REGON: 366015653 wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem Nr KRS: 0000650991.

Telefon: +48 503 899 531
Adres e-mail: info@wetea.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • Odpowiedzi na zapytanie lub zgłoszenie przesłane przez formularz kontaktowy na stronie www.wetea.pl

3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  • Dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego na stronie www.konfeo.com

4. Podanie danych jest dobrowolne. Dane podajesz w celu umożliwienia nam odpowiedzi na twoje pytanie lub zgłoszenie.

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany dla realizacji celu, dla którego są przetwarzane lub tak długo jak regulują to aktualne przepisy prawa, np. przepisów podatkowych do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

  • Jeżeli na przetwarzanie danych wymagana jest zgoda – do momentu cofnięcia zgody przez osobę, która ją wyraziła

6. Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody masz prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez podawania przyczyny.

  • Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.
  • Zgoda może zostać cofnięta poprzez oświadczenie w wiadomości e-mail przesłane na adres: info@konfeo.com.

7. Odbiorcami danych będą:

Podmiot obsługujący hosting serwerów:
DigitalOcean, LLC. (101 6th Ave, New York, NY, USA)

Podmioty monitorujące ruch internetowy:
Google LLC (1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA)

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

9. W trosce o jak najwyższy standard i jakość oferowanych przez nas usług korzystamy z zewnętrznych podmiotów, również poza granicami EU/EOG.
Dane osobowe mogą zostać przekazane do USA, które Komisja Europejska zatwierdziła jako zapewniające odpowiednią ochronę na podstawie decyzji Komisji Europejskiej nr C(2016) 4176 z 12 lipca 2016 r, tzw. Tarcza Prywatności UE-USA.