Zarządzanie gabinetem weterynaryjnym – bądź SMART, wyznaczając sobie cele

Zanim wpadniesz w tryb planowania pierwszego lub kolejnego działania w twoim gabinecie weterynaryjnym, zastanów się, jakie przyświecają mu cele. Wielu weterynarzy rzuca się w wir działania, nie poddając tej kwestii żadnej refleksji. Może to być jednak błąd. Poprawne zdefiniowanie celów jest niczym tworzenie mapy do sukcesu: wyznacza ścieżki, którymi możesz się poruszać, unikając niepotrzebnych utrudnień.

Strategia a zarządzanie gabinetem weterynaryjnym

Pierwszym krokiem w zarządzaniu gabinetem weterynaryjnym jest przywołanie (lub sformułowanie, jeśli dotąd tego nie zrobiłeś) celu strategicznego i potwierdzenie, że planowane działanie wpisuje się w nią. Dobre planowanie oznacza, że wiesz z góry, co chcesz osiągnąć nie tylko w perspektywie sukcesu jednostkowego, ale także tej długofalowej – w przeciwnym razie, po co w ogóle to robić?

Precyzja w określaniu celu

Zarządzając gabinetem weterynaryjnym, warto pracować z celami SMART. Co to oznacza? Cele SMART to cele konkretne, mierzalne, osiągalne, realistyczne i ograniczone w czasie. Zastanów się, czy twoje cele są realistyczne i możliwe do osiągnięcia. Nie wyznaczaj ich zbyt wielu.

Niezależnie od skali Twojej działalności, upewnij się, że twój cel spełnia kryteria SMART:

  • S jak Specific, czyli SKONKRETYZOWANY – wyznacz sobie wynik, jaki chcesz uzyskać (np. 100 nowych klientów do dnia XX.XX.XXXX), nie pozostawiaj miejsca na domysły, czy dowolną interpretację
  • M jak Measurable, czyli MIERZALNY – wskaż twarde dane, które możesz zmierzyć (np. do dnia YY.XX.XXXX w programie do zarządzania gabinetem weterynaryjnym zarejestrowałem 50 nowych klientów). Cel musi być tak sformułowany, by możliwe było wyrażenie w wartościach liczbowych stopień jego realizacji
  • jak Achievable, czyli OSIĄGALNY – cel musi być realistycznie możliwy do osiągnięcia. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę ze swoim własnym gabinetem weterynaryjnym, nie możesz oczekiwać tłumów za oknem. Choć wspaniale jest mieć ambitne marzenia, to wyznaczając sobie wygórowane cele, narażasz siebie na zniechęcenie i utratę motywacji
  • R jak Relevant, czyli ISTOTNY – cel podejmowanego działania musi odnosić się do celów strategicznych. Przecież ciężko pracujesz nad każdym kolejnym pacjentem właśnie po to, by budować przyszły sukces Twojego gabinetu. Jeśli cel działania nie pokrywa się z głównymi założeniami strategicznymi, warto zastanowić się, czy został on dobrze sformułowany.
  • T jak Time-bound, czyli OKREŚLONY W CZASIE – cel działania musi zawierać w sobie oś czasu definiującą początek i koniec okresu, w którym zamierzamy go osiągnąć. Wyznaczając horyzont czasowy ograniczony punktem początkowym i końcowym, możemy zmierzyć stopień realizacji naszego celu.

 Zadaj sobie pytania:

  • Dlaczego podejmuję te, a nie inne działania?
  • Jakie zasoby będą mi potrzebne (system rejestracji wizyt, lekarze, materiały, sprzęt)?
  • W jakim przedziale czasowym chciałbym zrealizować działanie?
  • Jak konkretnie ocenię, czy mój cel został osiągnięty?

***

Pamiętaj, że jasno określone cele wspierają utrzymanie efektywności na każdym etapie zarządzania gabinetem weterynaryjnym. Pomagają również w uniknięciu marnowania zasobów, eliminując działania niepowiązane z uprzednio wyznaczonymi celami.