Kaizen w pracy lekarza weterynarii – małymi krokami do doskonałości

W dzisiejszym proponujemy wykorzystanie doświadczeń Japończyków, którzy wiedzę i motywację na temat procesów udoskonalenia czerpią z własnej historii, przekuwając ją na jedne z najbardziej skutecznych modeli zarządzania na świecie. Z wiedzy tej z powodzeniem mogą również czerpać lekarze zarządzający gabinetem weterynaryjnym.

Być jak japoński wojownik

Sekretna Księga Samurajów „Hagakure” zawiera następujące przesłanie: Doskonal się przez całe życie, tak abyś każdego dnia był lepszy niż dnia poprzedniego i nigdy nie przestawaj. Słowa te wypowiedział Tsunetomo Yamamoto, jeden z nasłynniejszych Samurajów XVIII wieku, są one jednak nadzwyczaj aktualne współcześnie. Słowo “kaizen” pochodzące z języka japońskiego oznacza ciągłe ulepszanie (“kai” to zmiana, “zen” – dobra). Kaizen to filozofia będąca częścią japońskiej kultury, przejawiająca się w wielu aspektach zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Współcześnie – przeniesiona w obszar biznesu – stała się synonimem ciągłego doskonalenia i usprawniania organizacji.

W obszarze zarządzania filozofia kaizen polega na zaangażowaniu wszystkich członków zespołu uczestniczących w danym procesie do jego doskonalenia metodą małych kroków, poprzez pomysły zgłaszane niejako oddolnie. Pomysły te mogą dotyczyć wszystkich obszarów organizacji. Dzięki niewielkim zmianom uzyskuje się szansę na eliminowanie bieżących problemów, wypracowuje się skuteczne metody zapobiegania im w przyszłości, a także przyczynia do powstania przestrzeni na nowe innowacyjne rozwiązania.

Kaizen i codzienna praca weterynarza

Dla weterynarza, chcącego praktykować kaizen, pierwsza zmianą jest otwarcie się na pomysły, polegające na uważnym słuchaniu wszystkich osób i podmiotów związanych z działalnością gabinetu weterynaryjnego. Początkowo jest to zadanie trudne: wśród koncepcji i propozycji wiele może okazać się niemożliwych do wdrożenia, nieefektywnych, czy nawet denerwujących, ale znajdą się również takie, które nie będą wymagać znacznego wysiłku, a przyniosą wymierne korzyści. Warto nieustannie zachęcać współpracowników do zgłaszania propozycji ulepszenia oferty. Nie zrażaj się tym, że niektóre pomysły mogą wyglądać jak krytyka, raczej podchodź do nich z nastawieniem, że właśnie ich szczególnie warto wysłuchać. Pamiętaj, że osoby uczestniczące w procesie najlepiej wiedzą, co im przeszkadza i doskwiera i to one właśnie mogą zaproponować najskuteczniejsze rozwiązania. Jednocześnie one również potrzebują czasu, by nauczyć się formułować propozycje możliwe do wdrożenia i by proponowanie ulepszeń stało się częścią codziennej kultury organizacyjnej.

Wdrożenie kaizen i sprawienie, by filozofia ta na stałe weszła w krwiobieg życia gabinetu weterynaryjnego wymaga stworzenia odpowiednich warunków: poczucia wspólnego celu, otwartości w stosunku do współpracowników i opiekunów zwierząt, docenienia jednych i drugich, a także traktowania pojawiających się błędów w kategoriach szans i możliwości pomagających zniwelować zagrożenia i słabe punkty. Co ciekawe, w kaizen doskonale odnajdą się introwertycy: ich kreatywność, umiejętność analizy sytuacji i znajomość preferencji opiekunów zwierząt może stać się motorem zmian.

Kaizen to nie innowacja

Wschodni kaizen to pojęcie przeciwne zachodniej innowacji. Innowacja z reguły oznacza dużą, zwykle kosztowną zmianę, wdrażaną odgórnie, podczas gdy kaizen to metoda małych kroków, opierająca się na pomysłach wypracowanych oddolnie. Jednocześnie jest to różnica w perspektywie postrzegania działania organizacji. Innowacja = nastawienie na wynik, kaizen zaś = nastawienie na proces. W perspektywie długoterminowej często okazuje się ogranizatorzy wydarzeń nastawieni na proces mogą się pochwalić:

  • mniejszymi wydatkami związanymi z prowadzeniem gabinetu weterynaryjnego – dzięki dobrze poukładanemu procesowi organizacja pracy przebiega gładko;
  • zgranym zespołem – atmosfera, w której członkowie procesu mogą rozwiązywać wewnętrzne problemy, sprzyja współpracy i zmniejsza rotację;
  • zadowoleniem opiekunów zwierząt – małe zmiany wnioskowane przez klientów nie kosztują wiele, a budują ich lojalność.

Dodatkową korzyścią jest mniejszy opór związany z wprowadzaniem zmian – pomysły wychodzące od współpracowników chętniej będą wdrażane niż wielkie, rewolucyjne zmiany wprowadzane przez kierownictwo.

***

Kaizen to filozofia promująca małe usprawnienia, umiejętności adaptacyjne, pracę zespołową, zorientowanie na uczestników procesu, a przy tym niewiążąca się z wielkimi nakładami i czasochłonnością. Brzmi niczym doskonała recepta na sukces w działalności gabinetu weterynaryjnego. Sprawdź, czy wdrożona na stale konsekwentnie poprowadzi cię do celu.